ZAPISZ SIĘ !

Aby przystąpić do kursu należy wypełnić komplet dokumentów. Dokumenty otrzymasz w REGIONALNYM BIURZE PROJEKTU lub możesz je pobrać z naszej strony internetowej. Możesz najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy – zadzwonimy do Ciebie. Wypełnij również test poziomujący, bez względu na to, którym poziomem nauki jesteś zainteresowany. Pamiętaj aby podać wszystkie dane, o które prosimy. Inaczej nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.
test poziomujący na kurs angielskiego
test poziomujący na kurs niemieckiego 
test poziomujący na kurs francuskiego 
kurs komputerowy 

ZASADY REKRUTACJI

Przed zakwalifikowaniem do programu zgłaszający się rozwiąże 2-stopniowy test poziomujący oraz odbędzie rozmowę z lektorem, aby ocenić poziom jego umiejętności językowych zgodnie z ESOKJ. Jeśli jest początkującym złoży oświadczenie o poziomie A0, wówczas nie musi wypełniać testu. Test poziomujący można wypełnić osobiście w biurze projektu lub poprzez Internet na specjalnej stronie WWW lub poprzez email. Nabór  do grup na poziomie A0/A1/A2/B1/B2/C1/C2.
Po zakwalifikowaniu do grupy każdy kursant otrzyma raport o celach jakie powinien osiągnąć po kursie i jak powinna wzrosnąć każda z jego umiejętności językowych, tj czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie (porozumiewanie się/samodzielne wypowiadanie się) zgodnie z ESOKJ.
O przyjęciu decydują: kryteria formalne (przynależność do grupy docelowej projektu: wiek powyżej 18 roku życia, wykształcenie max średnie (ISCED 3) – w przypadku osób do 50 roku życia), znajdowanie się w grupie uprzywilejowanej (osoby zamieszkujące tereny wiejskie, stwierdzona niepełnosprawność, rejestracja jako osoba bezrobotna, pozostawanie bez pracy, korzystanie ze wsparcia OPS), znajdowanie się w założonej grupie wiekowej. W przypadku tej samej liczby punktów w pierwszej kolejności zostanie przyjęta osoba z niepełnosprawnościami; grupa będzie uruchamiana, gdy zgłosi się i wypełni test 12 osób na tym samym poziomie językowym.